Thông Tin vé Dò - Xổ Số Minh Ngọc
In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Thông Tin vé Dò

1. sau khi bấm in vé dò thì hãy khoan in ra đã, chỉnh sửa nội dung đại lý trước (Bấm Huỷ )

 

 

2. sau khi huỷ in ta về màn hình web với nội dung vé dò cần in, lúc này hãy click chuột vào vị trí 3 dòng trên cùng để nhập lại nôi dung mong muốn. 

 

 

3. trong khung kết quả có thể nhấp chuột và giử rồi duy chuyển để sắp xếp lại thứ tự các đài trên tờ vé dò

 

 

4. Click chuột vào Dấu [X] trên cột kết quả của 1 đài để bỏ in đài đó , click lại lần nữa để in đài đó

 

 

5. sau khi chỉnh xong những gì cần thiết hãy nhấn nút lưu để lưu lại cài đặt cho những lần in tiếp theo không cần cài đặt

 

 

6. sau khi lưu xong thì bấm in để in bình thường

Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung