XSMT Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư - Xổ Số Minh Ngọc
In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 20/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 20/09/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 80 49
G.Bảy 200N 740 398
G.Sáu 400N 9762 2221 4682 9920 9610 8989
G.Năm 1Tr 4512 6078
G.Tư 3Tr 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736
G.Ba 10Tr 98476 53126 89472 25303
G.Nhì 15Tr 09040 45585
G.nhất 30Tr 16434 97446
G.ĐB 2Tỷ 448744 221985
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 13/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 13/09/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 88 42
G.Bảy 200N 328 362
G.Sáu 400N 9903 1674 4578 6537 6268 1397
G.Năm 1Tr 9698 2255
G.Tư 3Tr 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419
G.Ba 10Tr 26386 38727 96302 86823
G.Nhì 15Tr 55151 25833
G.nhất 30Tr 32595 38478
G.ĐB 2Tỷ 323787 424317
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 06/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 06/09/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 10 21
G.Bảy 200N 286 371
G.Sáu 400N 8869 3861 4596 5698 5262 1741
G.Năm 1Tr 8280 7327
G.Tư 3Tr 42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704
G.Ba 10Tr 96396 19921 81088 48245
G.Nhì 15Tr 23642 22471
G.nhất 30Tr 14331 90252
G.ĐB 2Tỷ 648303 392296
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 30/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 30/08/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 51 44
G.Bảy 200N 604 594
G.Sáu 400N 4838 9654 7649 2280 2320 7827
G.Năm 1Tr 6871 9991
G.Tư 3Tr 50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339 94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024
G.Ba 10Tr 22345 71504 12961 03984
G.Nhì 15Tr 77229 33442
G.nhất 30Tr 22413 40520
G.ĐB 2Tỷ 180721 008755
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 23/08/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 95 31
G.Bảy 200N 949 356
G.Sáu 400N 6575 8800 0213 4120 2470 1725
G.Năm 1Tr 3024 2819
G.Tư 3Tr 72755 26508 93917 66343 91795 28603 01054 93006 05833 18369 47468 04685 44534 21416
G.Ba 10Tr 11439 03209 51321 58928
G.Nhì 15Tr 89417 38703
G.nhất 30Tr 52986 78371
G.ĐB 2Tỷ 256687 579877
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 16/08/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 75 56
G.Bảy 200N 413 912
G.Sáu 400N 7966 7983 9387 2005 0670 1933
G.Năm 1Tr 3962 5633
G.Tư 3Tr 36197 95980 66374 69253 82226 77208 56367 52622 70559 63334 92673 87998 90038 21983
G.Ba 10Tr 61971 48390 85553 98997
G.Nhì 15Tr 82681 86403
G.nhất 30Tr 62206 78944
G.ĐB 2Tỷ 258972 130347
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ tư, ngày 09/08/2023
Thứ tư Đà Nẵng
XSDNG
Khánh Hòa
XSKH
G.Tám 100N 81 79
G.Bảy 200N 230 099
G.Sáu 400N 4936 6993 9094 7163 2021 9892
G.Năm 1Tr 7424 3247
G.Tư 3Tr 14290 81498 26350 54078 70447 91045 57140 28467 30091 11069 07695 16123 33210 75216
G.Ba 10Tr 84323 74612 56368 29283
G.Nhì 15Tr 06812 25713
G.nhất 30Tr 75385 83642
G.ĐB 2Tỷ 165674 871347
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số